E-komornik.com Licytacje nieruchomości, Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości.
Licytacje ruchomości.
E-komornik.com
 STRONA GŁÓWNA
Google
         IMIENINY:
Stopy procentowe NBP
1-2.03.2011r:
 
stopa referencyjna: 4,50% w skali roku

stopa lombardowa: 6,00% w skali roku

stopa depozytowa: 3,00% w skali roku

stopa redyskonta weksli: 4,75% w skali roku

stopa referencyjna: 4,50% w skali roku

stopa lombardowa: 6,00% w skali roku

stopa depozytowa: 3,00% w skali roku

stopa redyskonta weksli: 4,75% w skali roku

stopa referencyjna: 4,50% w skali roku

stopa lombardowa: 6,00% w skali roku

stopa depozytowa: 3,00% w skali roku

stopa redyskonta weksli: 4,75% w skali rokuKursy średnie (24-01-2018)

(EUR): 4.16
(USD): 3.40
(CHF): 3.47
Szkolenia dziennika E-komornik :
 
Zapraszamy na szkolenie:
Zajęcie sprzętu i oprogramowania w postępowaniu egzekucyjnym
więcej informacji
 
Odsetki ustawowe
od 15.10.2005 11,5%
podst pr Dz.U Nr 201 z 2005 poz. 1662
od 10.01.2005 do 14.10.2005 13,5%
podst pr Dz.U Nr 3 z 2005 poz. 16
od 25.09.2003 do 09.01.2005 12,25%
podst pr Dz.U Nr 166 z 2003 poz. 1613
od 01.02.2003 do 24.09.2003 13%
podst pr Dz.U Nr 14 z 2003 poz. 137
od 25.07.2002 do 31.01.2003 16%
podst pr Dz.U Nr 117 z 2002 poz. 1009
od 15.12.2001 do 24.07.2002 20%
podst pr Dz.U Nr 143 z 2001 poz. 1612
od 01.11.2000 do 14.12.2001 30%
podst pr Dz.U Nr 90 z 2000 poz. 996
Najnowsze obwieszczenia o licytacjach
Licytacja w dniu 07-02-2018
miejscowość: Głogów
kategoria: Ruchomości
Pozostałe ruchomości


Licytacja w dniu 07-02-2018
miejscowość: Głogów
kategoria: Ruchomości
Samochody ciężarowe


Licytacja w dniu 07-02-2018
miejscowość: Ruszowice
kategoria: Ruchomości
Samochody osobowe


Licytacja w dniu 0902-2018
miejscowość: Bialołęka
kategoria: Nieruchomości
Budynki mieszkalne


Licytacja w dniu 09-02-2018
miejscowość: Głogów
kategoria: Nieruchomości
Mieszkania


Licytacja w dniu 31-01-2018
miejscowość: Głogów
kategoria: Nieruchomości
Budynki mieszkalne


Licytacja w dniu 26-01-2018
miejscowość: Głogów
kategoria: Nieruchomości
Mieszkania


Licytacja w dniu 24-01-2018
miejscowość: Góra
kategoria: Nieruchomości
Działki budowlane


Licytacja w dniu 24-01-2018
miejscowość: Góra
kategoria: Nieruchomości
Pozostałe nieruchomości


Licytacja w dniu 19-01-2018
miejscowość: Góra
kategoria: Nieruchomości
Pozostałe nieruchomości
WNIOSEK EGZEKUCYJNY

D R U K   W N I O S K U   E G Z E K U C Y J N E G O


Drodzy Państwo serwis e-komornik.com udostępnił Państwu możliwość wypełnienia i wydruku wniosku egzekucyjnego, lub pobrania druku takiego wniosku i wypełnienia go na swoim komputerze w dowolnym edytorze tekstów. Wniosek można przesłać do dowolnego komornika drogą elektroniczną co umożliwi optymalizację czasu pracy komornika, oraz ekonomiczne planowanie czynności które będzie skutkowało skróceniem czasu prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Proszę jednak pamiętać, że do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika oprócz wniosku niezbędne są również załączniki które winny zostać do niego dołączone w formie pisemnej. Wniosek egzekucyjny do pobrania w formacie .doc mogą Państwo wypełnić i wydrukować już na swoim kompueterze następnie przesłać wybranemu komornikowi.

» Druk wniosku w formacie .doc (4 kb)


»Wypełnij wniosek elektroniczny:

Dane komornika
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
Kod pocztowy
Miejscowość:
ulica

Wierzyciel
Imię i nazwisko:
Nazwa:
Zamieszkały
Kod pocztowy
Miejscowość:
ulica, nr domu
telefon
fax
e-mail
Dłużnik:
Imię i nazwisko:
Nazwa:
NIP:
PESEL:
REGON:
Zamieszkały
Kod pocztowy
Miejscowość:
ulica, nr domu
Przedkładam:
wyrok protokół postanowienie Sądu
w
z dnia sygnatura akt

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:

 
1. należności głównej
  z zasądzonymi odsetkami od dnia
  do dnia zapłaty
2. kosztów procesu
3. kosztów klauzuli
4. inne
  5. kosztów egzekucyjnych z całego majątku dłużnika tj. ruchomości, wierzytelności, rachunków bankowych, nieruchomości, a w szczególności:

 
 

 

 INFORMACJE :
 NEWSLETTER :
  Zapisz się  
  Wypisz się  
 liczba odwiedzin: 4496287      online: 2
Copyright 2009 E-KOMORNIK

Licytacje- maszyny Licytacje- samochody osobowe Licytacje- komputery Licytacje- grunty rolne
Nieruchomości- grunty rolne Nieruchomości- dziaki budowlane Nieruchomości Nieruchomości- budynki mieszkalne Allegro archiver

Twoje RSSy na netuj.pl!