E-komornik.com Licytacje nieruchomości, Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości.
Licytacje ruchomości.
E-komornik.com
 STRONA GŁÓWNA
Google
         IMIENINY:
Stopy procentowe NBP
1-2.03.2011r:
 
stopa referencyjna: 4,50% w skali roku

stopa lombardowa: 6,00% w skali roku

stopa depozytowa: 3,00% w skali roku

stopa redyskonta weksli: 4,75% w skali roku

stopa referencyjna: 4,50% w skali roku

stopa lombardowa: 6,00% w skali roku

stopa depozytowa: 3,00% w skali roku

stopa redyskonta weksli: 4,75% w skali roku

stopa referencyjna: 4,50% w skali roku

stopa lombardowa: 6,00% w skali roku

stopa depozytowa: 3,00% w skali roku

stopa redyskonta weksli: 4,75% w skali rokuKursy średnie (19-01-2018)

(EUR): 4.16
(USD): 3.40
(CHF): 3.47
Szkolenia dziennika E-komornik :
 
Zapraszamy na szkolenie:
Zajęcie sprzętu i oprogramowania w postępowaniu egzekucyjnym
więcej informacji
 
Odsetki ustawowe
od 15.10.2005 11,5%
podst pr Dz.U Nr 201 z 2005 poz. 1662
od 10.01.2005 do 14.10.2005 13,5%
podst pr Dz.U Nr 3 z 2005 poz. 16
od 25.09.2003 do 09.01.2005 12,25%
podst pr Dz.U Nr 166 z 2003 poz. 1613
od 01.02.2003 do 24.09.2003 13%
podst pr Dz.U Nr 14 z 2003 poz. 137
od 25.07.2002 do 31.01.2003 16%
podst pr Dz.U Nr 117 z 2002 poz. 1009
od 15.12.2001 do 24.07.2002 20%
podst pr Dz.U Nr 143 z 2001 poz. 1612
od 01.11.2000 do 14.12.2001 30%
podst pr Dz.U Nr 90 z 2000 poz. 996
Najnowsze obwieszczenia o licytacjach
Licytacja w dniu 31-01-2018
miejscowość: Głogów
kategoria: Nieruchomości
Budynki mieszkalne


Licytacja w dniu 26-01-2018
miejscowość: Głogów
kategoria: Nieruchomości
Mieszkania


Licytacja w dniu 24-01-2018
miejscowość: Góra
kategoria: Nieruchomości
Działki budowlane


Licytacja w dniu 24-01-2018
miejscowość: Góra
kategoria: Nieruchomości
Pozostałe nieruchomości


Licytacja w dniu 19-01-2018
miejscowość: Góra
kategoria: Nieruchomości
Pozostałe nieruchomości


Licytacja w dniu 11-01-2017
miejscowość: Węglowice
kategoria: Ruchomości
Samochody ciężarowe


Licytacja w dniu 20-12-2017
miejscowość: Głogów
kategoria: Nieruchomości
Mieszkania


Licytacja w dniu 21-12-2017
miejscowość: Lubin
kategoria: Ruchomości
Pozostałe ruchomości


Licytacja w dniu 21-12-2017
miejscowość: Wrocław
kategoria: Ruchomości
Samochody osobowe


Licytacja w dniu 20-12-2017
miejscowość: W
kategoria: Nieruchomości
Grunty rolne


Przed dodaniem ogłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

REGULAMIN:
Regulamin korzystania z serwisu: 1. Serwis E-KOMORNIK - jest ogólnopolskim serwisem ogłoszeniowo - reklamowym

2. Użytkownik wprowadzając dane do serwisu, oznajmia tym samym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, oraz zobowiązuje się do stosowania treści Regulaminu i nie będzie rościł żadnych pretensji, ani roszczeń wynikajcych z postanowień niniejszego Regulaminu

3. Zawartość serwisu stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do zawartości serwisu E-KOMORNIK przysługują wyłącznie właścicielowi Serwisu.

4. Osoba rejestrujca się w serwisie ogłoszeniowym E-KOMORNIK wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie E-KOMORNIK, oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami okrelonymi w regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

5. Wszelkie informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Serwisu E-KOMORNIK.

6. W celu uzyskania dostępu do panelu partnera niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie niniejszego regulaminu, oraz aktywowanie założonego konta partnerskiego po otrzymaniu informacji z serwisu na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej. Po aktywowaniu konta i zalogowaniu do panelu partnera możliwe jest dodawanie ogłoszeń w serwisie.

7. Treść ogłoszeń ma charakter informacyjny.

8. Dodawanie oferty o sprzedaży lub zakupie wierzytelności, jak również ogłoszeń o zakupie
bądź sprzedaży nieruchomości jest odpłatne. Opłata wynosi wynosi 8,00 zł netto, czyli 9,76 zł brutto za każde umieszczone w serwisie ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności. Opata pobierana jest jednorazowo, niezależnie od okresu w jakim oferta będzie znajdowała się w serwisie, jak również od wartości wierzytelności bądź nieruchomości.

9. Panel partnera zawiera moduł statystyczny umożliwiajcy kontrolę ilości umieszczonych w serwisie ogłoszeń

10. Rozliczenie z partnerem następuje w systemie miesięcznym , na podstawie wystawionej partnerowi faktury zawierajcej ilość umieszczonych w serwisie ogłoszeń. Termin płatności za wystawioną partnerowi fakturę upływa w 7 dniu licząc od daty otrzymania faktury.

11. Otrzymując dostęp do panelu partnera, partner otrzymuje możliwość dodawania, modyfikacji oraz usuwania ogłoszeń

12. Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych oraz dobrego imienia serwisu.

13. Serwis E-KOMORNIK nie ponosi odpowiedzialnoci za:
* treści ogłoszeń
* zamieszczane przez użytkownika dane,
* wykorzystywanie danych zamieszczonych w serwisie,
* przerwy w działaniu serwisu oraz wszelkie straty i szkody wynikajce z wadliwego funkcjonowania systemu i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów

14. Serwis E-KOMORNIK zastrzega sobie prawo do:
* usuwania ogłoszeń łamiących niniejszy regulamin,
* usuwania kont użytkowników łamiących niniejszy regulamin,
* wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
* przerw w funkcjonowaniu serwisu,
* wysyłania wiadomości użytkownikom, w tym komercyjnych.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2007r.

17. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczce dziaania Serwisu E-KOMORNIK oraz uwagi co do Regulaminu należy kierować na adres: biuro@ack.plDane potrzebne do założenia konta.
 
 Akceptuje warunki regulaminu:*
 
 Nazwa firmy:*
 Login:*
 Hasło:*
 Imie i nazwisko:*
 NIP:*
 Miejscowość*
 Kod pocztowy:*
 Ulica:*
 E-mail:*
 Telefon:*
 


 INFORMACJE :
 NEWSLETTER :
  Zapisz się  
  Wypisz się  
 liczba odwiedzin: 4494993      online: 1
Copyright 2009 E-KOMORNIK

Licytacje- maszyny Licytacje- samochody osobowe Licytacje- komputery Licytacje- grunty rolne
Nieruchomości- grunty rolne Nieruchomości- dziaki budowlane Nieruchomości Nieruchomości- budynki mieszkalne Allegro archiver

Twoje RSSy na netuj.pl!