E-komornik.com Licytacje nieruchomości, Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości.
Licytacje ruchomości.
E-komornik.com
 STRONA GŁÓWNA -> Komornicze licytacje ruchomości i nieruchomości
Google
         IMIENINY:
Stopy procentowe NBP
1-2.03.2011r:
 
stopa referencyjna: 4,50% w skali roku

stopa lombardowa: 6,00% w skali roku

stopa depozytowa: 3,00% w skali roku

stopa redyskonta weksli: 4,75% w skali roku

stopa referencyjna: 4,50% w skali roku

stopa lombardowa: 6,00% w skali roku

stopa depozytowa: 3,00% w skali roku

stopa redyskonta weksli: 4,75% w skali roku

stopa referencyjna: 4,50% w skali roku

stopa lombardowa: 6,00% w skali roku

stopa depozytowa: 3,00% w skali roku

stopa redyskonta weksli: 4,75% w skali rokuKursy średnie (24-01-2018)

(EUR): 4.16
(USD): 3.40
(CHF): 3.47
Szkolenia dziennika E-komornik :
 
Zapraszamy na szkolenie:
Zajęcie sprzętu i oprogramowania w postępowaniu egzekucyjnym
więcej informacji
 
Odsetki ustawowe
od 15.10.2005 11,5%
podst pr Dz.U Nr 201 z 2005 poz. 1662
od 10.01.2005 do 14.10.2005 13,5%
podst pr Dz.U Nr 3 z 2005 poz. 16
od 25.09.2003 do 09.01.2005 12,25%
podst pr Dz.U Nr 166 z 2003 poz. 1613
od 01.02.2003 do 24.09.2003 13%
podst pr Dz.U Nr 14 z 2003 poz. 137
od 25.07.2002 do 31.01.2003 16%
podst pr Dz.U Nr 117 z 2002 poz. 1009
od 15.12.2001 do 24.07.2002 20%
podst pr Dz.U Nr 143 z 2001 poz. 1612
od 01.11.2000 do 14.12.2001 30%
podst pr Dz.U Nr 90 z 2000 poz. 996
Najnowsze obwieszczenia o licytacjach
Licytacja w dniu 07-02-2018
miejscowość: Głogów
kategoria: Ruchomości
Pozostałe ruchomości


Licytacja w dniu 07-02-2018
miejscowość: Głogów
kategoria: Ruchomości
Samochody ciężarowe


Licytacja w dniu 07-02-2018
miejscowość: Ruszowice
kategoria: Ruchomości
Samochody osobowe


Licytacja w dniu 0902-2018
miejscowość: Bialołęka
kategoria: Nieruchomości
Budynki mieszkalne


Licytacja w dniu 09-02-2018
miejscowość: Głogów
kategoria: Nieruchomości
Mieszkania


Licytacja w dniu 31-01-2018
miejscowość: Głogów
kategoria: Nieruchomości
Budynki mieszkalne


Licytacja w dniu 26-01-2018
miejscowość: Głogów
kategoria: Nieruchomości
Mieszkania


Licytacja w dniu 24-01-2018
miejscowość: Góra
kategoria: Nieruchomości
Działki budowlane


Licytacja w dniu 24-01-2018
miejscowość: Góra
kategoria: Nieruchomości
Pozostałe nieruchomości


Licytacja w dniu 19-01-2018
miejscowość: Góra
kategoria: Nieruchomości
Pozostałe nieruchomości
  Komornicze licytacje ruchomości i nieruchomości
 Warunki uczestnictwa w licytacji ruchomości i nieruchomości2007-01-23  

Licytacja ruchomości

Warunkiem przystąpienia do licytacji ruchomości jest:
 • osobista obecność w czasie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Ustanowienie pełnomocnika wymaga formy aktu notarialnego,
 • posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  Nabywający jest zobowiązany do wpłaty w formie gotówkowej w wysokości :
 • 100 proc. wylicytowanej kwoty, gdy cena ruchomości nie przekroczyła 5000 zł
 • 20 proc. wylicytowanej kwoty, gdy cena ruchomości przekroczy 5000 zł.
  Pozostałą część ceny należy wpłacić również gotówką do godz. 12.00 dnia następnego w Kancelarii Komornika

  Licytacja nieruchomości

  Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:
 • osobista obecność w czasie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Ustanowienie pełnomocnika wymaga formy aktu notarialnego
 • posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny wywołania.
  Podawane na obwieszczeniach o licytacji ceny oszacowania oraz wywołania zawsze wyrażają ceny brutto. Dokumentem potwierdzającym nabycie ruchomości w formie ustnej licytacji ruchomości jest protokół sprzedaży wystawiany przez Komornika. W przypadku, gdy zakupione ruchomości należały do spółki lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, komornik wystawia fakturę VAT. Nabyte w drodze ustnych licytacji ruchomości nie podlegają zwrotowi, ani wymianie, a Komornik nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne zarówno ukryte jak i wiadome nabywającemu. Każda nabyta w drodze takiej licytacji rzecz ruchoma wolna jest od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.
 •  INFORMACJE :
   NEWSLETTER :
    Zapisz się  
    Wypisz się  
   liczba odwiedzin: 4496283      online: 1
  Copyright 2009 E-KOMORNIK

  Licytacje- maszyny Licytacje- samochody osobowe Licytacje- komputery Licytacje- grunty rolne
  Nieruchomości- grunty rolne Nieruchomości- dziaki budowlane Nieruchomości Nieruchomości- budynki mieszkalne Allegro archiver

  Twoje RSSy na netuj.pl!